Faciliteter

Faciliteter

  • 33 bokse - hvoraf 15 er store hestebokse med vindue
  • 20*55 ridehal integreret i stalden med spejle på den ene kortside
  • Udendørs spring- og dressurbane
  • Vandspiltov
  • Rytterstue
  • 2 sadelrum
  • Stor bred staldgang
  • Springmaterialer
  • Gode turmuligheder på stisystemet i Aalborg Øst samt mulighed for at ride til hesteskoen, hvor det er muligt at bade med hesten

Stald Forårsvej, Forårsvej 94, 9220 Aalborg Øst